Laura Laine

Studenter

Laura Laine

Business & Design MA level

HOW TO CREATE A SHIFT TO A SERVICE STRATEGY BY USING DESIGN TOOLS AND METHODS

– BUSINESS DEVELOPMENT CASE FROM A PRINTING INDUSTRY

Globalization, technological development and deregulations are changing the business environment – today’s competition arena is the whole world. Increased competition drives companies to rethink their business models in order to create meaningful value for their customers and to bring a unique offering to the market. Design offers diverse tools and methods for helping companies understand better the demands of the market.

How can design change traditions in business development and the creation of strategy? This action research study observes the use of design tools and methods in a business reinvention process. The aim of the study is to find new perspectives about the relationship between business development and design by linking the experiences of the case company with relevant reviews on the topic.


HOW TO CREATE A SHIFT TO A SERVICE STRATEGY BY USING DESIGN TOOLS AND METHODS
– BUSINESS DEVELOPMENT CASE FROM A PRINTING INDUSTRY

Globalisering, teknisk utveckling och avregleringar förändrar näringslivets miljö – dagens tävlingsarena är hela världen. Ökad konkurrens driver företag att ompröva sina affärsmodeller för att skapa meningsfullt värde till sina kunder och för att kunna erbjuda marknaden något unikt. Design erbjuder olika verktyg och metoder för att hjälpa företag förstå marknaden bättre.

Hur kan utformningen ändra traditioner inom affärsutveckling och skapandet av strategier? Denna åtgärdsstudie observerar användning av designverktyg och metoder i ett företags moderniseringsprocess. Målet för studien är att finna nya perspektiv på förhållandet mellan affärsutveckling och design genom att länka erfarenheterna från det aktuella företaget till relevant litteratur i ämnet.


LAURA LAINE
lauratlaine [at] gmail.com
00358(0)407254741
 

lauralainebd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
lauralainebd_photo_lauralaine_p.jpgLadda ner
lauralainebd_photo_lauralaine2_p.jpgLadda ner