Ebba Hasselström

Studenter

Ebba Hasselström

Business & Design MA level

THE ROYAL WARRANT HOLDER STATUS FROM A CO-BRANDING PERSPECTIVE

For as long as Sweden has been a monarchy, there have been craftsmen, merchants and other businesses that have supplied goods or performed work for the king and Royal family. These have been appointed as Royal warrant holders and the phenomenon stills exists.

Co-branding, or brand cooperation, can be a strategic tool for building and strengthening brands. From this perspective, I have looked at what the Royal warrant role means for the nearly 150 companies who have this status. Is it really a positive thing to be co-branded with the royal family and does the status contribute to strengthening the company’s own brands, or has the Royal warrant status played out its role?


KUNGLIGT HOVLEVERANTÖRSKAP UR ETT CO-BRANDINGPERSPEKTIV

Så länge Sverige har varit en monarki har det funnits hantverkare, köpmän och andra företag som har levererat varor eller utfört arbete för kungen och kungafamiljen. Dessa har utnämnts till Kungliga hovleverantörer och fenomenet lever kvar än idag.

Co-branding, eller varumärkessamarbete, kan vara ett strategiskt verktyg för att bygga och stärka varumärken. Utifrån detta perspektiv har jag undersökt vad det Kungliga hovleverantörskapet innebär för de knappt 150 företag med utmärkelsen. Är det enbart positivt att co-branda sig med kungahuset och bidrar utmärkelsen till att stärka företagens egna varumärken, eller har hovleverantörsutmärkelsen helt spelat ut sin roll?


EBBA HASSELSTRÖM
ebba.hasselstrom [at] hotmail.com

ebbahasselstrombd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner