2013

Text av prefekt Bitte Nygren och proprefekt Jeff Kaller som gläds med studenterna

HDK13

Kristinelundsgatan 6-8

HDK13 Examensutställning


8 juni - 16 juni 2013

Vernissage: 8 juni kl 12-18
Öppettider: kl 10-18
Plats: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

Program 8 juni:
kl 13-13.30:
Invigningstal av prefekt Bitte Nygren & dekan Ingrid Elam
kl 14-17:
Presentationer av examensarbeten i Business & Design

Följ arbetet inför utställningen:

Design och konsthantverk i Göteborg

Exam13

Trädgårdsföreningen i Göteborg

Examensutställning 13


8 juni - 22 juni 2013

Vernissage: 8 juni kl 14
Öppettider: kl 11-19 
(obs! 21/6 kl 11-16)
Plats: Göteborgs Trädgårdsförening

Följ arbetet inför utställningen:

Konsthantverk och design vid Steneby

 

Fokus ligger på materialen trä, textil och metall men det finns också tydliga kopplingar till både kropp och rum.