Pia Österlind

Studenter

Pia Österlind

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level
piaosterlind_tk3_bild1w.jpg
piaosterlind_tk3_bild2w.jpg

”Jag Pia”

Five self-portraits based on personal experience. I highlight my hair as a symbol of the way I look. The colour of the hair has the leading role. I think back and get inspired by the school photos from primary school.

Fem självporträtt baserat på egna erfarenheter. Jag lyfter fram mitt hår som en symbol för mitt utseende. Färgen på håret har huvudrollen. Jag tänker tillbaka och inspireras av skolfotot från grundskolan.

Pia Österlind
Tel: 0737-553861
pia.osterlind [at] hotmail.com

piaosterlind_tk3_bild1p.jpgLadda ner
piaosterlind_tk3_bild2p.jpgLadda ner