Elina Nilsson

Studenter

Elina Nilsson

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level
ElinaNilsson_TK3_w.jpg
ElinaNilsson_TK3__w.jpg

Apparently obscure

Using photography, projection, printing and weaving I work with textile images. The images portray partly me, partly people from the Norwegian black metal movement (photographed by Peter Beste). These portraits are layered in front of each other. Layers that make each other more visible and obscure at the same time. One starting point of my work is the biological phenomena mimicry which is when animals of a harmless species mimic animals of a more dangerous species in order to avoid being attacked. Another starting point is corpse paint, a makeup used in the black metal movement. The following quote by the biologist Alfred R Wallace may speak for itself:

”What is the meaning of this strange travesty? Does nature descend to imposture or masquerade?”

Med hjälp av fotografi, projektion, tryck och väv arbetar jag med Textila bilder. Bilderna består av porträtt dels föreställande mig själv, dels föreställande personer ur den norska black metalrörelsen (fotograferade av Peter Beste). Dessa porträtt ligger i lager på varandra, lager som gör varandra mer synliga och dolda på en och samma gång.  En utgångspunkt i mitt arbete är det biologiska fenomenet mimikry som innebär att djur av en harmlös art härmar djur av en farligare art för att skydda sig mot angrepp. En annan utgångspunkt är corpse paint, en sminkning som förekommer inom black metalrörelsen. ?Följande citat av biologen Alfred R Wallace får tala för sig själv:

”What is the meaning of this strange travesty? Does nature descend to imposture or masquerade?”

Elina Nilsson
elinamarianilsson [at] gmail.com
www.nilssonelina.com
+46730286131

ElinaNilsson_TK3_p.jpgLadda ner
ElinaNilsson_TK3__p.jpgLadda ner