Li Liang

Studenter

Li Liang

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level
LiLiangsmycke3-1w.jpg
LiLiangsmycke3w.jpg

Uncertain

<p> Brooch: porcelain, silver </p>

Porcelain is the most prominent type of materials in the Chinese culture and art, and has a very long history. For me there is a sentimental aspect of porcelain.
Porcelain is not used as often in jewellery art. Therefore, I wanted to investigate this matter and try to break me detached from the conventional expressions.

Porslin är den mest framträdande typen av material i den kinesiska kulturen och konsten, och har en mycket lång historia. För mig finns därför en sentimental aspekt i porslinet.
Porslin används inte så ofta inom smyckekonsten. Därför ville jag undersöka detta material och försöka bryta mig loss från materialets konventionella uttryck.

Li Liang

LiLiangsmycke3-1p.jpgLadda ner
LiLiangsmycke3p.jpgLadda ner