Kristina Falck

Studenter

Kristina Falck

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
kristina_falck_1w.jpg
kristina_falck_2w.jpg

RYTM


I have made everyday objects. For the imagination and for the table.
A composition in which I have worked with function and play.
In ceramics.

Jag har gjort bruksting. För fantasin och till bordet.
En komposition där jag har jobbat med funktion och lek.
I keramik.

KRISTINA FALCK
Tel: 0704 035434
Mail: kristina.falck [at] gmail.com

kristina_falck_1p.jpgLadda ner
kristina_falck_2p.jpgLadda ner