Johan Bjärntoft

Studenter

Johan Bjärntoft

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
Johan_Bjarntoft_1w.jpg
Johan_Bjarntoft_2w.jpg

Pinnar och skröffs

Pinnar och skröffs
Nine sculptures in stoneware
In nature there are forms and shapes you do not question, either you don’t notice them or you appreciate them in some way.
My work is not about copying the forms of nature but to understand what these are about.
I have focused on finding a relationship between nature and handmade forms.

Pinnar och skröffs 
Nio skulpturer i stengods
I naturen finns former man inte ifrågasätter, antingen lägger man inte märke till dem eller så tycker man om dem på något sätt.
Mitt arbete handlar inte om att kopiera naturens former utan förstå vad dessa handlar om.
Fokus är riktat på att hitta ett eget förhållningssätt mellan naturen och gjorda former.

Johan Bjärntoft
Johan.bjarntoft [at] hotmail.com?
www.johanbjarntoft.se?
Tel: 0721609839

Johan_Bjarntoft_1p.jpgLadda ner
Johan_Bjarntoft_2p.jpgLadda ner