Jessica Johannesson

Studenter

Jessica Johannesson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
JessicaJohannesson_textilmaster_bild1w.jpg
JessicaJohannesson_textilmaster_bild2w.jpg

”Gränsland”

"Borderland"
I have worked around boundaries and tracks. About impressions and memories, about body and what remains. Death, life, and grief portrayed in three black sculptures.

"She doesn't scream as much anymore, but sometimes she longs so earnestly"
The boxes have specific shapes, completely different from each other, but all boxes have a clear demarcation from the surroundings. Some of the boxes almost have a cast expression. But it’s important that they aren’t cast, it's important that they are real boxes, boxes with a void in which you can store things. It’s important that they have a lid to close and it’s extremely important that they are painted over with all these layers and layers of white paint. Many of the boxes are painted over with so many layers of paint that they can’t be opened.

”Gränsland”
Jag har arbetat kring gränser och spår. Om avtrycken och minnena, om kropp och om det som blir kvar. Döden, livet och sorgen gestaltat i tre svarta skulpturer.

”Hon skriker inte så mycket längre, men ibland längtar hon så innerligt”
Lådorna har konkreta former, helt olika varandra, men alla lådor har en tydlig avgränsning gentemot omgivningen. Några av lådorna har nästan fått ett gjutet uttryck. Men det är viktigt att de inte är gjutna, det är viktigt att det är riktiga lådor, lådor med ett tomrum i, som man kan förvara saker i. Det är viktigt att de har ett lock att stänga och det är oerhört viktigt att de är övermålade med alla dessa lager och skikt av vit färg. Många av lådorna är övermålade i så många lager färg så att de inte går att öppna.

Jessica Johannesson
Mail: mail [at] jessicajohannesson.se
Hemsida: www.jessicajohannesson.se
Mobil 0707355075

JessicaJohannesson_textilmaster_bild1p.jpgLadda ner
JessicaJohannesson_textilmaster_bild2p.jpgLadda ner