Linda Lo Eklöw

Studenter

Linda Lo Eklöw

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level
lindaloeklow_kk_w.jpg

.

By deconstructing ceramic techniques I have built my own world of surfaces.
With non-traditional methods and techniques, with materials found in glazes, surfaces visually perceived as uncertain have been created. The materials have been used in various states and forms, and were gathered from various workshops at the school. Layer upon layer of material has been built up, and using a hammer and piercer I brought myself down through the layers. Artificial landscapes and pretend habitats have been constructed and then enlarged through photographs. The surface experiments have taken different shapes, from flat landscapes to something that can be compared to geological tests and mineral samples. The work is presented in various forms, from enlarged macro photos to collections and landscapes.

Genom att dekonstruera keramikteknikerna har jag byggt upp min egen ytvärld.
Med otraditionella metoder och tekniker, men med material som återfinns i glasyrer, har ytor som visuellt uppfattas som okeramiska skapats. Materialen har använts i deras olika tillståndsformer och har hämtats från olika verkstäder på skolan. Lager på lager med material har byggts upp och med hjälp av hammare och håltagare har jag sedan tagit mig ner genom lagrena. Artificiella landskap och låtsasbiotoper har konstruerats och sedan förstorats upp genom fotografier. Ytexperimenten har tagit sig olika skepnad, från platta landskap till något som kan liknas vid geologiska tester och mineralprover. Arbetet presenteras i olika former från uppförstorade makrofoton till samlingar och landskap.

Linda Lo Eklöw
linda_lo_eklow [at] hotmail.se
http://lindaloeklow.wordpress.com/

lindaloeklow_kk_p.jpgLadda ner