Oskar Ekstrand

Studenter

Oskar Ekstrand

Design grundnivå / Design BA level
Oskar_Ekstrand_1w.jpg
Oskar_Ekstrand_2w.jpg

Memory/Memento

It started with a journey to India. All that remains are memories. Memories and photos.
In a commentary to the romantic travelogues of old times, in which western explorers catalogued the world, I have made a photographic travelogue in the form of an archive of memories. The common thread throughout the work is the over four meter long picture representing the journey. This picture is composed of several photos, which in detail accordingly are true, but as a whole the picture is something more like a dream, or a memory. Inside the archive there are two more layers, written memories and photographic mementos, adding to the narrative puzzle.

Det började med en resa till Indien. Allt som finns kvar är minnen. Minnen och fotografier. I en kommentar till gamla tiders romantiserande reseskildringar där västerländska upptäckare katalogiserade världen har jag gjort en fotografisk reseskildring i form av ett arkiv för minnen. Den röda tråden genom arbetet är den över fyra meter långa bild som representerar resan. Bilden är sammansatt av flera foton och medan detaljerna därigenom är sanna är helheten mer lik en dröm, eller ett minne. Inuti arkivet ligger ytterligare två lager, skrivna minnen och fotografiska mementos, som bitar i det narrativa pusslet.

Oskar Ekstrand
oskargbg [at] gmail.com
0736-360228

 

Oskar_Ekstrand_1p.jpgLadda ner
Oskar_Ekstrand_2p.jpgLadda ner