Nina Nisula

Studenter

Nina Nisula

Design grundnivå / Design BA level
nina_nisula_dk_bild_1-2w.jpg
nina_nisula_dk_bild_2-2w.jpg

Om Rum, Identitet & Välmående? 

<p> About Room, Identity &amp; Wellbeing </p>

About Room, Identity & Wellbeing
In my study I wanted to examine how interior design could be used as a channel to promote health. How do humans experience spatiality during an illness and how can designers work with spatiality in order to strengthen the feeling of well being? As a designer, with a previous experience as a nurse, the connection between design and health felt very interesting to explore. The work concluded that the purely practical functions of interior design could be seen as secondary in terms of better health. Evidence-based research has shown that aesthetic stimulation has a very good effect on the recovery of patients.
To illustrate the importance of aesthetic stimulation for the well being of humans, a physical object was built. The object illustrates in its shape and appearance that function isn´t the main criteria in creating a positive effect of health to the viewer. It also wanted to be an aesthetic stimulation to better effect to the patient’s recovery. The created object wanted to raise questions and curiosity about what purpose interior design can fill.

Om Rum, Identitet & Välmående?
Kan man via inredning öka upplevelsen av hälsa?
Min bakgrund som utbildad sjuksköterska har inneburit många möten med människor i utelämnande situationer. Mina designprojekt utgår därför ofta från människans sinnen och interaktion.
Jag upplever, av erfarenhet, att det finns ett glapp mellan teorin kring att ge god omvårdnad och utformningen av de lokaler som ska omsätta denna i verkligheten. Miljöns inverkan har en stor betydelse på hur vi människor kan hantera faktorer som stress, inlärning och återhämtning. Ett sätt att arbeta med design ur ett välmående perspektiv är att arbeta medvetet för att skapa stimulerande och varierande miljöer.
Målet med arbetet var att skapa en bättre uppfattning om hur vi människor påverkas av rum och inredning. Arbetet kom fram till att estetisk stimulans har en stor effekt på läkande och upplevelsen av välbefinnande. Verket vill locka till nyfikenhet kring vår relation till produkter.

Nina Nisula Dk3 Rum
nina.nisula [at] gmail.com

nina_nisula_dk_bild_1-2p.jpgLadda ner
nina_nisula_dk_bild_2-2p.jpgLadda ner