Moa Sundkvist

Studenter

Moa Sundkvist

Design grundnivå / Design BA level
MoaSundkvist1_foto_CarlAnder_w.jpg
MoaSundkvist2_foto_CarlAnder_w.jpg

EN RESA I TID (NING) EN

This project is an exploratory work of the development of the newspaper. My initial idea was to form a project by examining an existing format. I therefore decided to use the newspaper-format tabloid as a starting point. During the process I became more and more interested in the contrasts and the constant renewal of the newspaper. By abstracting one newspaper-cover every 25th year from 1862 to 2012, the development of the use of typography and image is exhibited. The reason the posters are made in textile is to refer to the late 19th century when newspapers were sometimes up to one meter high and therefore humourously compared with sheets.

EN RESA I TID (NING) EN är ett undersökande arbete om dagstidningens utveckling. Min ursprungliga tanke var att utforska hur man kan forma ett projekt utifrån ett befintligt format. Jag valde därför att använda tidningsformatet tabloid som utgångspunkt. I mitt undersökande kom jag att intressera mig mer och mer för dagstidningens föränderlighet och ständiga förnyelse. För att synliggöra utvecklingen i användandet av typografi och bild har jag abstraherat dagstidningsomslag vart 25 år från 1862 till 2012. Anledningen till att omslagen är tryckta på lakansväv är för att referera till slutet av 1800-talet då tidningarna var upp emot en meter höga och formatet därför överdrivet kallades för »lakansformatet«.

www.moasundkvist.se
moasun [at] gmail.com

 

MoaSundkvist1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
MoaSundkvist2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner