Mette Leman

Studenter

Mette Leman

Design grundnivå / Design BA level
MetteLeman1_foto_CarlAnder_w.jpg
MetteLeman2_foto_CarlAnder_w.jpg

Dimensions

An investigation and exploration of the boundary between 2D and 3D. What is surface and what is substance? A continuation of previous projects where I’ve examined the journey from a two dimensional paper to a three dimensional object. This project deals with the journey from three dimensionality back into a flat two dimensional surface, and I asked the question if something can be 2D and 3D at the same time. I’ve used ”Dimension” and ”Shell” as themes to guide me during my explorations. The final product consists of three parts: one image, one object and a pair of 3D-glasses. The glasses let the observer experience the 3D-effect that blurs the boundaries between object and image.

Ett utforskande av gränsen mellan 2D och 3D. Vad är yta och vad är innehåll? En fortsättning på tidigare projekt då jag undersökt resan mellan ett tvådimensionellt papper till ett tredimensionellt objekt. I detta projekt vände jag på frågan och utforskade resan från ett tredimensionellt objekt tillbaka till en tvådimensionell yta och ställde frågan om något kan vara 2D och 3D på samma gång. Jag använde mig av “Dimensioner” och “Skal” som ledord under arbetet. Den slutgiltiga produkten består av tre delar: en bild, ett objekt/förpackning och ett par 3D glasögon. Glasögonen låter betraktaren uppleva en 3D-effekt som suddar ut gränserna mellan objekt och bild. 

Mette Leman
www.metteleman.com
mette [at] metteleman.com
0730-362936

 

MetteLeman1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
MetteLeman2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner