Matilda Serholt

Studenter

Matilda Serholt

Design grundnivå / Design BA level
matildaserholtDK3_w.jpg
matildaserholt2DK3_w.jpg

Mönsterminne

<p> Pattern Memory </p>

 Pattern Memory

How can I create a fabric or wallpaper that is more than a pattern?
Can there be more than just a decorative surface?
I am fascinated by our childhood memories and how they can be both distinct and clear but also blurred and distorted. How some of us remember a lot and others just fragments.
How sometimes we just remember what we want to remember and sometimes cannot remember the truth.

In my exam project, I have combined these thoughts about memories with pattern making.
I have interviewed people asking them to tell me about a pattern they remembered from their childhood.  Based on the stories, memories, and emotions I have made my own interpretation and created new patterns in the form of two fabrics and three wallpapers.

Mönsterminne

Hur kan man skapa en textil eller tapet som är mer än ett mönster?
Finns det något mer bakom den dekorativa ytan?
Jag fascineras mycket av våra barndomsminnen. Hur de kan vara tydliga och skarpa, eller suddiga och förvrängda. Hur vissa minns mycket, andra lite. Hur vi ibland bara minns det vi vill minnas och ibland inte minns “rätt”.

I mitt examensprojekt har jag kombinerat minnen med mönsterskapande.
Jag har intervjuat personer i min omgivning och bett dem berätta om ett mönster
de mindes från sin barndom. Utifrån de berättelserna, minnena och känslorna
har jag gjort min egen tolkning och skapat nya mönster i form av två textilier och tre tapeter.

 Matilda Serholt
matilda.serholt [at] gmail.com
0737805371

 

matildaserholtDK3_p.jpgLadda ner
matildaserholt2DK3_p.jpgLadda ner