Love Sjöberg

Studenter

Love Sjöberg

Design grundnivå / Design BA level
LoveSjoberg1_foto_CarlAnder_w.jpg
LoveSjober2_foto_CarlAnder_w.jpg

Neoplasm 2.5D

Neoplasm 2.5D is a design project based on modular screen walls that can be used to divide or decorate a room or space. Throughout the project I have explored different possibilities of using cut out patterns and engravings to create repeated patterns, with an illusion of depth and texture. The final design is a system of parts that can be freely turned, placed in layers, and combined together to create a wide range of forms and patterns.

Neoplasm 2.5D är ett designprojekt kring modulära skärmväggar som kan användas för att avgränsa eller utsmycka ett rum eller en plats. Genom projektet har jag utforskat olika möjligheter att med hålmönster och gravyr kunna skapa rapporterade mönster med en illusion av djupverkan och textur. Det slutliga verket är ett system av mönsterdelar som fritt kan vridas, läggas på lager och sättas samman för att skapa en vid bredd av former och mönsterbilder.

Love Sjöberg
tim.love.sjoberg [at] gmail.com
+46 (0)736-241850

 

LoveSjoberg1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
LoveSjober2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner