Linnea Tronelius

Studenter

Linnea Tronelius

Design grundnivå / Design BA level
Linnea_Tronelius_1w.jpg
Linnea_Tronelius_2w.jpg

.

This project comes from my fascination with people in the room and spaces, and what constitutes a room? In my project I wanted to investigate a workplace.

My goal was to improve the room's character overview from the employees' desires and emotions. On floor six is the traffic management for SJ, this is the place where my project started. The result was an interior design proposal for the Traffic Management Office. The concepts ideas were based from SJ's profile programs from 2009. SJ is supposed to be clear, timeless, intelligible, artlessly and free of irony. It should have a low-key color range and have elements of natural materials. It is limited to gray, black, off white, silver, metal, beech and warm gray. What I've learned here is that the physical layout of the workplace is an important prerequisite for a good working environment. It may be sufficient space, floor plan, and the layout, transport routes and more.

Detta projekt kommer utifrån min fascination av människor i rum och vad som utgör ett rum? I mitt projekt ville jag undersöka en arbetsplats.

Mitt mål var att förbättra rummets karaktär utifrån de anställdas önskemål och känsloupplevelser. På våning sex i JVGs stationshus i Göteborg sitter trafikledningen för SJ, det är platsen som mitt examensprojekt utgått ifrån. Resultatet blev ett rumsligt inredningsförslag för trafikledningens kontor. Konceptidén grundar sig på SJ som transportföretag och var SJ just nu befinner sig bland Sveriges transportbranscher. I företagets profilprogram från 2009 så står det att SJ ska vara tydligt, tidloöst, begripligt, okonstlat och fritt från ironi. Profilen skall ha en la?gma?ld fa?rgskala och ha inslag av naturmaterial. Det jag har lärt mig framför allt är att fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en bra arbetsmiljö. Det kan vara tillräckligt utrymme, rumsindelning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar med mera.

 

Linnea_Tronelius_1p.jpgLadda ner
Linnea_Tronelius_2p.jpgLadda ner