Lina Adamsson

Studenter

Lina Adamsson

Design grundnivå / Design BA level
Lina_Adamsson_1w.jpg
Lina_Adamsson_2w.jpg

.

Graphite on canvas

I want to, but how? My work is a research of the creative process. I have asked myself how ideas take form and how materials can become bearers of ideas. The work has been treated as an action rather than an object. The canvas shows my research and my interpretation: the process and result are the same.

Blyerts på canvas

Jag vill, men hur? Mitt arbete är ett utforskande av den kreativa processen. Jag har frågat mig hur idéer får form och hur material kan bli bärare av idéer. Verket har behandlats som en händelse snarare än ett objekt. Väven gestaltar mitt utforskande och min tolkning av detta: process och resultat är detsamma.

Lina Adamsson
lndmssn [at] gmail.com
0702418092

Lina_Adamsson_1p.jpgLadda ner
Lina_Adamsson_2p.jpgLadda ner
linaadamsson_rapport.pdfLadda ner