Erik Back

Studenter

Erik Back

Design grundnivå / Design BA level
Erikback_dk3_w.jpg

ANX–IOC

ANX–IOC

Annex – Interaction of Color, or ANX–IOC, is a reaction to Josef Albers’ book, Interaction of Color(1), in the context of graphic design. Interaction of Color is about learning to see color and how to handle color-relation.  As a book, how is Interaction of Color relevant (or not) in a context of graphic design? The answer and reaction to the question became a complement, an annex, to the book which explores a relationship between the restrained and contained impression of Interaction of Color – and the graphic design reality with its uncertainties and possibilities of material, format, and tools.

(1) Albers, J. 2006. Interaction of Color. Revised and Expanded Edition. Singapore: Sage

ANX–IOC

Annex – Interaction of Color, or ANX–IOC, är en reaktion på Josef Albers bok Interaction of Color(1) betraktad ur en kontext av grafisk design. Interaction of Color handlar om att lära sig att se färg och att hantera färgrelationer. Hur är boken Interaction of Color, som bok betraktad, relevant (eller inte) i en kontext av grafisk design? Svaret och reaktionen på frågan blev ett komplement, ett annex, som söker en relation mellan det återhållsamma och avgränsande intrycket av Interaction of Color – och den grafiska designens realitet med sina osäkerheter och möjligheter av material, format och verktyg.

(1) Albers, J. 2006. Interaction of Color. Revised and Expanded Edition. Singapore: Sage

Erik Back
erik.back.p [at] gmail.com
0700 90 93 87

Erikback_dk3_p.jpgLadda ner