Emma Dahlqvist

Studenter

Emma Dahlqvist

Design grundnivå / Design BA level
EmmaDahlqvistbild1_foto_CarlAnder_w.jpg
EmmaDahlqvistbild2_foto_CarlAnder_w.jpg

HOMMAGE TILL SLIT OCH SLÄP

HOMAGE TO TOIL AND MOIL

This project is a tribute and a pattern research. The research is about what impact a pattern can have on the appearance of a garment and how the construction, material and movement of a garment can impact the appearance of a pattern. The tribute has nothing to do with patterns. It’s simply a story I wanted to tell, and by telling it I got the shape for the pattern research. The story takes place in the inlands and mountain regions of northern Sweden, and is about the people who lived and worked there. To the ones who got their bodies worn out by working in the landscape. To the ones who built this country, if you like.   
The pattern is applied on four work shirts. The pattern is applied in different ways, as a part of the pattern research. The work shirt is an old model from the county of Västerbotten. This project is to those who wore that shirt.  

HOMMAGE TILL SLIT OCH SLÄP
Det här projektet är en hyllning och en mönsterundersökning. Undersökningen handlar om hur ett mönster påverkar ett plagg och hur ett plaggs konstruktion, material och rörelse påverkar ett mönster. Hyllningen har ingenting med mönster att göra. Den är en historia jag har velat berätta och genom att berätta den har jag givit form åt mönsterundersökningen. Historien har sin utgångspunkt i norra Sveriges inland och fjälltrakter och den handlar om de människor som levt och arbetat där. De som slitit ut sina kroppar av hårt arbete i landskapet. De som byggde landet, om man så vill.
Mönstret är applicerat på fyra arbetarskjortor. På olika vis, som en del i mönsterundersökningen. Arbetarskjortan är från Västerbotten, av äldre modell. Det här är till dem som burit den.  

Emma Dahlqvist 
dahlqvist.emma [at] gmail.com
cargocollective.com/emmadahlqvist

EmmaDahlqvistbild1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
EmmaDahlqvistbild2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner