Elin Rahnberg

Studenter

Elin Rahnberg

Design grundnivå / Design BA level
Elin_Rahnberg_1w.jpg
Elin_Rahnberg_2w.jpg

2013. Den nya sköna tiden.

The brave new time.

We constantly look forward in time. There is a need today to constantly renew, replace and update almost everything in our lives. Although often stressful, these continual changes and upgrades can open up new possibilities and even be seen as enjoyable and stimulating.

Values, opinions and everything we create is based on an experience of the past and predictions of what the future might be. I want to take advantage of these thoughts and find out how they relate to our exchangeable culture. My project is based on a set of conversations with four individuals about a near future. My aim is to create an understanding of the conversation as method and form.

Is the time never right?

Den nya sköna tiden.

Vi blickar ständigt framåt i tiden. Kraven på förnyelse skapar ett tillstånd där det mesta ständigt måste bytas ut eller kompletteras. Det som är bestående är att det inte är bestående. Men den kontinuerliga förändringen öppnar även för nya möjligheter och kan ses som lustfylld och utvecklande. Jag vill undersöka hur människor förhåller sig till ett fenomen som blir allt vanligare i vår samtid. Uppgraderingen.

Värderingar, åsikter och allt som skapas av människor bygger på tankar om det som varit och om det som förutspås kommer vara. Dessa tankar vill jag ta vara på. Ett försök att förstå fram(sam)tiden genom samtal mellan mig själv, en bibliotekarie, en konservator, en bokbindare och en arkivarie. En undersökning om samtalet som metod och form.

Är tiden aldrig rätt? 

Elin Rahnberg
0739778203
elinrahnberg [at] gmail.com

Elin_Rahnberg_1p.jpgLadda ner
Elin_Rahnberg_2p.jpgLadda ner