Anna Valdemarsson

Studenter

Anna Valdemarsson

Design grundnivå / Design BA level
AnnaWaldemarsson1_foto_CarlAnder_w.jpg
annawaldemarssondk3_w.jpg

Sittande i väntan på hållbarhet

Sitting while waiting for sustainability by Anna Waldemarsson
Is it possible to make redesign exclusive? My final project was about creating interesting and unique furniture for active rest through reducing and using old pieces of furniture and textiles as materials. I wanted to show another way of looking at material and production, and to lift the discussion of sustainability. The resting chair, named NYHAGA would be produced locally and be handcrafted. The functional model is made of a bed frame and 18 pairs of jeans. It gives the opportunity to variations in the way of sitting and to resting actively.

Kan återvinningsdesign vara exklusivt? Mitt examensarbete handlade om att skapa en unik och intressant möbel för aktiv vila genom att reducera och använda gamla möbler och textilier som material. Jag ville visa på ett annat förhållningssätt till material och produktion och belysa hållbarhetsfrågan. Vilfåtöljen som fått namnet NYHAGA skulle produceras hantverksmässigt och lokalt. Funktionsmodellen som jag arbetat fram är tillverkad av en sängstomme och 18 par jeans. Den ger möjlighet till varierad sittställning och aktiv vila.

Anna Waldemarsson
AW.FORM
anna.waldemarsson [at] gmail.com

foto: Carl Ander

AnnaWaldemarsson1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
annawaldemarssondk3_p.jpgLadda ner