Martin Bergström

Studenter

Martin Bergström

Design avancerad nivå / Design MA level
martinbergstrom_IS_w.jpg

To reject the world –<br /> To embrace the world

Ever since Thomas More's book Utopia was published in 1516, the utopian idea has not lost its topicality and has been strongly rooted in literature, art, film, and architecture. In my degree project, "To reject the world - To embrace the world" I have explored the historical utopian idea and created a content that treats utopia on a subjective level. A state in which utopia allows a space for wishes, dreams, and a desire for something better. With the book as a starting point I have tried to fixate this state. Along with a unique typeface designed from the Utopian alphabet, images and text are woven together into a conceptual whole creating new associations and interpretations.

Thanks to Daniel Gustafsson and Ola Ståhl.??

 

Ända sedan Thomas More's bok Utopia gavs ut år 1516 har den utopiska idén inte förlorat sin aktualitet och varit starkt förankrad inom litteratur, konst, film och arkitektur. I mitt examensprojekt ”To reject the world – To embrace the world” har jag utforskat de historiska utopiska idéerna och skapat ett innehåll som behandlar utopi på ett subjektivt plan. Ett tillstånd där utopi möjliggör ett utrymme för önskningar, drömmar och en längtan efter något bättre. Med boken som utgångspunkt har jag försökt fixera detta tillstånd. Tillsammans med ett unikt typsnitt ritat utifrån det utopiska alfabetet vävs bilder och text samman till en konceptuell helhet som skapar nya associationer och tolkningar.

Tack till Daniel Gustafsson och Ola Ståhl.??

mail [at] fransmartin.se
www.fransmartin.se?
0707-213677?

martinbergstrom_IS_p.jpgLadda ner