Kerstin Färlin

Studenter

Kerstin Färlin

Design avancerad nivå / Design MA level
Kerstin_Farlin_3w.jpg
Kerstin_Farlin_4w.jpg

THE PLACE IS THE SPACE IS THE TIME

<p> •    En sittmöbel utifrån ett rumsligt perspektiv </p>

In my project I’ve designed a piece of furniture from an existing space, a public environment. The idea was to combine room and space with furniture design. I wanted to create a piece of furniture by exploring space and spatiality, to investigate light as a composite of interior space, and what behavioral consequences we get from light and space. This furniture is designed to generate movement, and also function as an attractive focal point. It will work as a safe support, a landmark in the room. The furniture is light and airy, yet strong and stable due to its shape, and offers a variety of seating arrangements. A piece of furniture that affects and creates a strong impression.??

Jag har i mitt projekt utformat en möbel utifrån ett befintligt rum, en offentlig miljö. Tanken var att kombinera studier av rum och rumslighet med möbelformgivning. Jag ville tillverka en möbel genom att undersöka rum och rumslighet, att undersöka ljus som en sammansättning av interiört utrymme, och vilka beteendemässiga konsekvenser som vi får av ljuset och rummet. Sittmöbeln är skapad som en intressant blickfång i sin form och för att generera rörelse och skapa dynamik. Den ska fungera i rummet som ett tryggt stöd, en markerad mittpunkt. Stolen äger lätthet och bidrar till variation av sittplatser. Den är enkel, lätt och luftig, men samtidigt stark och stabil tack vare sin form. En möbel som berör och som skapar ett starkt intryck.?

kerstinfarlin [at] hotmail.com?
070- 354 04 79?
www.coroflot.com/kerstinfarlin

Kerstin_Farlin_3p.jpgLadda ner
Kerstin_Farlin_4p.jpgLadda ner