Caroline Haberkorn

Studenter

Caroline Haberkorn

Design avancerad nivå / Design MA level
CarolineHaberkorn_DMIS_01w.jpg
CarolineHaberkorn_DMIS_02w.jpg

Peaktime

Mountains have always attracted people with their sheer sublimity. Standing on a summit you can feel free and relaxed - disconnected from the demands of everyday life.?
In our fast moving society we are busy staying up-to-date and managing all our duties. New communication technologies are constantly being developed making it easier for us to be flexible and connected to each other at any time, in any place. However, always being reachable can cause permanent stress as it becomes more difficult for us to just be alone or take some time off.
Peaktime is the concept of an application that gives you control over your availability in all digital communication channels. Acting like an adjustable answering machine, the app makes it possible for you to take your "mountain time" whenever you want, wherever you are.??

Bergen har alltid lockat människor genom sin rena enkelhet. Ståendes på en bergstopp kan man känna sig fri och avslappnad – frånkopplad från vardagslivets ständiga fordringar.?Samhällets höga tempo gör oss upptagna med att alltid vara uppdaterade och sköta alla våra plikter.
Ny kommunikationsteknik utvecklas och underlättar för oss att vara flexibla och därmed anslutna till varandra dygnet runt var vi än befinner oss. Men att alltid vara tillgänglig kan också yttra sig i ständig stress. Det gör det svårare för oss att ta ledigt och bara få vara för oss själva ett tag.
Peaktime är ett koncept för en applikation som gör det möjligt för dig att kontrollera din tillgänglighet i alla dina mediakanaler. Den fungerar som en smidig telefonsvarare och gör det möjligt för dig att ta din "bergstid" när du vill och var du än befinner dig.???

caroline.haberkorn [at] gmail.com?
http://caroline.haberkorn.com/

CarolineHaberkorn_DMIS_01p.jpgLadda ner
CarolineHaberkorn_DMIS_02p.jpgLadda ner