Yuanquan Xu

Studenter

Yuanquan Xu

Child Culture Design Master level
Yuanquan_Xu_w.jpg
Yuanquan_Xu(2)_w.jpg

Design av lekterapirum på Drottning Silvias Barnsjukhus

Design for play therapy room at Queen Silvia Children’s Hospital

An effective way to reduce stress and fear of hospital patients is through creative play activities. The aim of this project was to design a play therapy room at Queen Silvia’s Children’s Hospital that creates positive experiences and memories for children.
This inspiring, attractive, and changeable interior design triggers children’s interests and creativity. All the material and tools used in creative activities are easily accessible in fun and interesting ways.
The design of this room enhances a child’s sense of control in play and freedom for expression. The design connects the room with the surroundings allowing children to interact with others, the outdoors, and passersby. Children are also able to leave their mark and display their craft on the wall!

Design av lekterapirum på Drottning Silvias Barnsjukhus

Ett effektivt sätt att minska stressen och rädslan hos patienter är kreativa lekaktiviteter. Avsikten med det här projektet var att på Drottning Silvias Barnsjukhus skapa ett lekterapirum som ger barn positiva upplevelser och minnen. Den inspirerande, attraktiva och förändringsbara utformningen av interiören väcker barnens intresse och skaparsinne. Alla material och föremål som används i kreativa aktiviteter finns till hands för att lätt kunna användas på ett kul och intresseväckande sätt. Rummet är tänkt att stärka både barnens känsla för kontroll under lek och deras frihet att uttrycka sig. Det är utformat för att stå i förbindelse med omgivningen så att barnen kan samspela med varandra, utomhusmiljön och de som går förbi. Det är meningen att barnen ska kunna lämna märken efter sig och det de har gjort på väggen.

Yuanquan Xu
www.yuanquan.se
design [at] yuanquan.se
+46 (0)739 357 163

 

Yuanquan_Xu_p.jpgLadda ner
Yuanquan_Xu(2)_p.jpgLadda ner