Linda Lundeholm

Studenter

Linda Lundeholm

Child Culture Design Master level
Lindalundeholm1_ccd_w.jpg
Lindalundeholm2_ccd_w.jpg

Twig Ceiling

Twig Ceiling   
Emotional design in the hospital environment - from a child perspective.

To be examined in the hospital can often be perceived by children as painful. Therefore, there is a need for something which can distract children from their perceived pain. During my graduation project, I found an opportunity to work with the design of suspended ceiling systems in examination rooms, as there is not much to look at while being examined.??The result is Twig Ceiling, an interactive, nature-inspired, backlit module with colored LEDs. Twig Ceiling consists of one pattern layer that is visible when the module is not lit and a second pattern layer that appears by turning on the light. Children can choose the color and brightness using the hand controller and thereby create the feeling they want in the examination room. One can use Twig Ceiling as an imaginative tool to dream away or create stories together with someone else or alone.

 

Twig Ceiling
Emotionell design i sjukhusmiljö – ur ett barnperspektiv.
 
Att genomgå en undersökning på sjukhus kan ibland upplevas som smärtfyllt av barn. Därför finns ett behov av någonting som kan avleda barns uppmärksamhet från den upplevda smärtan. Under mitt examensprojekt upptäckte jag möjligheten att jobba med innertaket i undersökningsrum då det idag inte finns mycket att titta på där när man blir undersökt.
 
Resultatet blev Twig Ceiling, en interaktiv, naturinspirerad och bakgrundsbelyst modul med färgade LEDs. Twig Ceiling har ett lager av mönster som är synligt när modulen är släckt och ytterligare ett lager som framträder först när modulen tänds. Barnet kan själv välja färger och ljusintensitet på modulen via en handkontroll och på så sätt skapa känslan de vill ha i undersökningsrummet. Man kan använda Twig Ceiling som ett fantasifullt redskap för att drömma sig bort och skapa sagor tillsammans med någon annan eller för sig själv.

Linda Lundeholm
+46703611919
linda [at] lindalinda.se
www.lindalinda.se

 

Lindalundeholm1_ccd_p.jpgLadda ner
Lindalundeholm2_ccd_p.jpgLadda ner