Hyojung Um

Studenter

Hyojung Um

Child Culture Design Master level
hyojungum1w.jpg
hyojungum2w.jpg

Happy Childhood

<p> Ett barnvänligt grafiskt system för barnkonventionen. </p>

Happy Childhood
A child friendly graphic system design for the Convention on the Rights of the Child

This project is a graphic system for the UNCRC based on character illustration. Although the Convention was made for children it is difficult to understand and somewhat boring for them.
How to make healthy culture that is sweeter for children? The idea for this project came from the commercial character merchandising system and the desire to draw clear lines of demarcation between market oriented child culture and this project. Here I focused on the key words - storytelling and usability for communicating with the contemporary child.
I illustrated symbols for 17 articles as a graphic platform, and designed education and campaign applications to present playful learning experiences and to enhance social awareness. Hopefully, children will gain a real sense of ownership of their rights and many can enjoy healthy culture with my project.

Happy Childhood
Ett barnvänligt grafiskt system för barnkonventionen.

Det här projektet är ett grafiskt system för FNs konvention om barns rättigheter, baserat på karaktärsillustrationer. Barnkonventionen är till för barn men är svår för barn att förstå eller intressera sig för. Hur kan man på ett spännande sätt presentera meningsfull kultur för barn? Idén kommer från den kommersiella marknaden, eftersom jag vill dra en tydlig gräns mellan marknadsorienterad barnkultur och det här projektet. Jag har illustrerat symboler för 17 artiklar som en grafisk plattform och även presenterat olika applikationer för utbildning och kampanjer i syfte att presentera en lekfull upplevelse och uppmuntra till social medvetenhet. Nyckelorden är berättande och kommunikation med barn. Förhoppningsvis kan detta ge barn en känsla av att de själva äger sina rättigheter.

Hyojung Um
0767016274
hyojungum1 [at] gmail.com
http://cargocollective.com/Hyojungum

 

hyojungum1p.jpgLadda ner
hyojungum2p.jpgLadda ner