Erin Stromgren

Studenter

Erin Stromgren

Child Culture Design Master level
Erin_Stromgren_1w.jpg
Erin_Stromgren_2w.jpg

A Story of Play

Similar to storytellers of the past, children often make and perform their own stories as they play. The aim of this project was to utilize the textile medium in providing children with a platform which inspires and supports creative play.
             
The resulting surface is a patchwork rug through which the role of storyteller is shared with the user. Users are able to read + share the story behind each pattern; see + use the patterns in their own tale; and mix + stitch the scenes that make up the rug.

This particular rug depicts six creation myths from around the world; from the birth of the sun in Central America to the Norse tale of why the seas are salty. The composition of each pattern is inspired by textiles and folk art of each respective culture from which the tale came.


 När barn leker skapar de ofta sina egna berättelser och lever ut dem likt sagoberättare gjorde förr i tiden. Målet med projektet är att ge barn en plattform som kan inspirera och uppmuntra till kreativ lek genom att använda textilier. Resultatet är en lapptäcksmatta där användaren spelar rollen som sagoberättare. Användaren kan läsa och dela med sig av sagorna bakom varje mönster, tolka och använda mönstret på sitt eget sätt och koppla ihop olika scener.

Den här mattan skildrar sex skapelsemyter från hela världen. Gestaltningen av varje mönster är
inspirerade av textilier och folkkonst från samma kultur från vilken sagan kommer ifrån.

Erin Stromgren
erin [at] erinstromgren.com
erinstromgren.com

 

Erin_Stromgren_1p.jpgLadda ner
Erin_Stromgren_2p.jpgLadda ner