Emma Österman

Studenter

Emma Österman

Emma_Osterman_w.jpg
emmaosterman_CCD2_w.jpg

Kuling

- en digital bilderbok

In what way do pictures allow for freedom of interpretation and thoughts rather than understanding reality in a high paced medium?
Children today are exposed more than ever to images trough various media. Children's culture in the digital world has, trough games and apps, become more cross-generational than literature. Unfortunately, there are many digital books that loose the story, as the creator gets lost in technology and/or in education and morals. Rarely are images used as the main narrator.
This project explores the picture as the narrator, the image as cross-generational, and the meeting between sound, image, and text. Kuling could be about life´s big and small issues, about loneliness and friendship, fantasy and reality, or boredom and longing. It’s up to you to decide.


På vilket sätt kan bilder öppna för egna tolkningar och tankar, snarare än förklara verkligheten i ett medium som ofta håller ett högt tempo? Idag möts barn mer än någonsin av bilder genom olika medier och barns kultur i den digitala världen har genom spel och appar på många vis kommit längre när det handlar om att vara åldersöverskridande, än inom litteraturen. Tyvärr förlorar sig många digitala bilderböcker i tekniken och tappar berättandet eller så drunknar de i pedagogik och moral och utnyttjar sällan bilden som huvudberättare. Arbetet undersöker bilden som berättare, bilden som åldersöverskridande och mötet ljud, bild och text i en interaktiv bok. Kuling skulle kunna handla om livets små och stora frågor. Om ensamhet och vänskap, fantasi och verklighet, tristess eller längtan. Det bestämmer du själv.

Emma Österman
0704010825
emma [at] osterman.nu
www.emmaosterman.com

Emma_Osterman_p.jpgLadda ner
emmaosterman_CCD2_p.jpgLadda ner