Julia Stuxgren <br> Sofia Madsen

Studenter

Julia Stuxgren - Sofia Madsen

Business & Design Master level
katalogbilder_juliaStuxgren_SofiaMadsen_Page_1w.jpg
katalogbilder_juliaStuxgren_SofiaMadsen_Page_2w.jpg

.

A digital forum for improvement solutions in health care

Health care in Sweden does not systematically handle the everyday solutions that are created by the staff, this means that the same problems are solved over and over again, instead of opening up to communication and sharing each other's solutions. The project's focus is therefore about how to communicate improvement solutions that can provide a major impact on cost and quality in health care. In summary, the project is all about how to encourage communication about improvement solutions at the Sahlgrenska University Hospital (SU).

Our result is a digital forum where medical staff can provide solutions to each other and SU can in this way strategically create solutions to problems.


Digitalt forum för metod- och effektviseringslösningar inom sjukvården

Sjukvården tar idag inte systematisk hand om de vardagslösningar som skapas av personalen, detta betyder att hjulet uppfinns om och om igen istället för att öppna upp för kommunikation och dela med sig av varandras lösningar. Projektets fokus handlar därför om att kommunicera sjukvårdspersonalens metod- och effektiviseringslösningar, som kan ge stor effekt på kostnad och kvalité inom sjukvården. Sammanfattningsvis handlar projektet om hur vi ska uppmuntra till kommunikation av metod- och effektiviseringslösningar inom Sahlgrenskas Universitetssjukhus (SU).

Vårt resultat är ett digitalt forum där sjukvårdspersonalen kan förmedla lösningar till varandra och SU kan på detta sätt strategiskt skapa lösningar på problem.

Julia Stuxgren
0730 80 01 81
julia.stuxgren [at] gmail.com

Sofia Madsen
0733 84 07 56
sofia.madsen [at] gmail.com

katalogbilder_juliaStuxgren_SofiaMadsen_Page_1p.jpgLadda ner
katalogbilder_juliaStuxgren_SofiaMadsen_Page_2p.jpgLadda ner