Carl Dackö <br> Jonas Bornsäter

Studenter

Carl Dackö - Jonas Bornsäter

Business & Design Master level
Carl_Dacko_w.jpg

.

Service design - A powerful tool for building strong customer secured brands?

The field of Service Design has completely exploded these last few years; more and more educational institutions and agencies are opening up everywhere. The methodology is based on developing a service with design, in which focus lies on the user. Even now, established brand consultants are beginning to understand the powerful tool of service design. The understanding that a brand only exists in the mind of the beholder, and everything that a person feels or thinks about a company defines the content of that company’s brand. With this in mind, the same can be said for the experience of a service in relation to brands. Therefore, if a service is designed with a strong user focus, you also create conditions for a customer secured brand. The research in our master thesis was through a service design process to develop both a customer secured service and a brand for a startup company.


Tjänstedesign – ett kraftfullt verktyg för att bygga kundsäkrade varumärken?

Tjänstedesign som område har formligen exploderat de senaste åren och allt fler utbildningar och konsultbyråer etableras världen över. Metodiken går ut på att utveckla tjänster med design där användaren alltid spelar huvudrollen. Nu börjar även varumärkeskonsulter inse vilket kraftfullt verktyg tjänstedesign är. Ett varumärke existerar endast i betraktarens huvud. Allt som någon känner eller tänker om ett företag är innehållet i företagets varumärke. Det här innebär i sin tur att kundens upplevelse av en tjänst är ett företags varumärke. Utvecklar man därför tjänsten efter kundens behov skapas också förutsättningar för ett kundsäkrat varumärke. Det här ville vi utforska med vår masteruppsats genom att utifrån en tjänstedesignprocess både utveckla en tjänst och ett kundsäkrat varumärke åt en start-up som ska lansera en ny life-loggingtjänst.

Carl Dackö
Master Business & Design
+ 46 760066269
carl [at] dackoform.com


Jonas Bornsäter
Master Business & Design
+ 46 768881541
Jonas.bornsater [at] gmail.com


Carl_Dacko_p.jpgLadda ner