Maya Lundin

Studenter

Maya Lundin

Textilkonst grundnivå
MayaLundin_KASAM_(1)w.jpg
MayaLundin_(2)w.jpg
MayaLundin_Inuti_tittskapet_(3)w.jpg

KASAM

Det här är ett arbete som med ett avstamp i 20-talet har färdats mot en okänd destination.

På vägen fram mot ”KASAM” (känslan av sammanhang) har det bildats en tidsdimension där mötet med olika personer har haft en avgörande roll i hur sedan verket kom till.

Själva målet med arbetet har varit att låta tankar och idéer komma efter hand, våga släppa kontrollen och se vart processen leder.

Det kom att handla om rumslighet på ett visuellt plan där hem och identitet blev två arenor där saker kunde utspela sig.

De fragment jag samlat på mig under den tidsrymd som har varat under projektet sammanfogas på slutet till ett tittskåp och är på samma gång en textil skulptur.

Maya Lundin
mayalundin [at] hotmail.com

 

 

MayaLundin_KASAM_(1)p.jpgLadda ner
MayaLundin_(2)p.jpgLadda ner
MayaLundin_Inuti_tittskapet_(3)p.jpgLadda ner