Matilda Haggärde

Studenter

Matilda Haggärde

Keramikkonst grundnivå
matildahaggarde_lerbyst_50cm_w.jpg
matildahaggarde_snabba_sjalvportratt_w.jpg

SJÄLVPORTRÄTT

<p>  - en studie av mig </p>

Intentionen med mitt examensprojekt var att erhålla fördjupade kunskaper vad gäller människoporträtt i teckning och skulptur. Jag har studerat både det rent avbildande, harmonier och spänningar mellan linjer, ytor och volymer samt möjligheten att ladda ett porträtt med en känsla. Viktigt i detta projekt var även att undersöka olika processhanteringsstrategier med syfte att kunna hjälpa mig själv till glädje, fördjupning, närvaro och flöde i det konstnärliga arbetet. Främst skedde detta tack vare en tydlig och relativt snäv avgränsning; självporträtt i lera och teckning. Men även genom att ge mig själv olika typer av uppgifter att lösa samt införandet av medvetna tempo- och materialväxlingar.

MATILDA HAGGÄRDE
matilda.haggarde [at] telia.com
070-298 77 31

 

matildahaggarde_lerbyst_50cm_p.jpgLadda ner
matildahaggarde_snabba_sjalvportratt_p.jpgLadda ner
rapport_matildahaggarde.pdfLadda ner