Malin Peter

Studenter

Malin Peter

Smyckekonst grundnivå
malinpeter_w.jpg

Findings from a distant place

I mitt arbete har jag låtit form och idé samverka och nära varandra. Genom att fotodokumentera skuggor har jag skapat en formbank som har varit utgångspunkt och fungerat som x-faktor i arbetet. Skuggorna har jag betraktat som glimtar eller fynd från en parallell verklighet, där saker och ting ter sig annorlunda. Utifrån skuggformerna har jag skapat nya objekt, som transformationer av de ursprungliga. Jag har arbetat med tvådimensionellt kontra tredimensionellt och utforskat gränsen mellan föreställande och abstrakt. Långsamt har en ny tolkning, en sanning med sin egen logik vuxit fram.

Malin Peter
skrivtillmalin [at] gmail.com
0733824377

 

malinpeter_p.jpgLadda ner