Linnéa Eriksson

Studenter

Linnéa Eriksson

Smyckekonst grundnivå
Linnea_Eriksson_Bild_1w.jpg
Linnea_Eriksson_Bild_2w.jpg
Linnea_Eriksson_Bild_3w.jpg

Let your colors burst

I mitt examensarbete har jag skapat smycken som handlar om att våga öppna upp sig själv och vara den man är. Att vara stolt över sitt ursprung och låta ens dolda sanningar brista ut. Processen resulterade i fem halssmycken, samt fem ringar - till för att var och en representera en varsin familjemedlem i min familj. Ett halssmycke, och en ring till varje unik individ.
 
Bakgrunden till mitt projekt, och anledningen till mitt val av ämne grundar sig i mitt arv som tillhörande av det resande släktet. När det kom till min kännedom att jag var en fjärdedel ”tattare”, öppnades en helt ny värld för mig. Jag tog under projektets gång steget in, i det för mig, okända och outforskade i min historia, detta till syfte att försöka finna min plats och mig själv i den större helheten.

Linnéa Eriksson
eriksson_linnea [at] live.se

 

Linnea_Eriksson_Bild_1p.jpgLadda ner
Linnea_Eriksson_Bild_2p.jpgLadda ner
Linnea_Eriksson_Bild_3p.jpgLadda ner