Brita Huggert

Studenter

Brita Huggert

Textilkonst grundnivå
Brita_Huggert-Night_Light_3-1w.jpg
Brita_Huggert-Night_Light_3-2w.jpg
Brita_Huggert-Night_Light_3-3w.jpg

Night Light 3

<p> - kokong, livet, hemligheter </p>

I arbetet har jag har förhållit mig till ord som; kokong, livet och hemligheter. I mina tankar omkring kokongen är den en symbol för livet ur mitt perspektiv; där allt börjar, allt är nytt, oförstört och orört. Det är magi det som pågår där inuti; en förvandling, process och hemligheter.

Hemligheter; vi alla har egna tankar och erfarenheter om livet och vad det innebär. Vi sätter upp gränser/ramar som vi själva bestämmer vem som får beträda eller komma in. Kanske för att få lite luft, avstånd och frihet. Kanske för att kunna bygga upp sig själv.
Genom att skapa ett material av egen karaktär i vävstolen får jag fram den rätta känslan av det jag bär inom mig och vill förmedla. För mig är det taktila mellan material och berättelse mycket viktigt! Jag har använt mig av After Glow färg som förstärker mina funderingar bl.a. runt; Vad är en kropp? Och ord ur ett eget citat ”…att konsten aldrig försvinner fast mörkret tar över rummet”. När jag släcker ljuset är det bara kokongen som syns, men med tiden tunnas den sakta ut.  Vi vet ändå att den finns där trots att det är mörkt och att den inte lämnat rummet.    

Att få uppleva hur en form snabbt förvandlas till en annan genom ljus och sedan i mörker. Hur hastigt en verklighet kan förändras till en annan verklighet; det är precis så livet kan se ut. Från ett skede till ett annat, ett liv blir till och formas efter händelser som inträffat eller saker sket omkring oss. Det kan vara erfarenheter, insikter eller upptäckter vi varit med om, som vi sparar inom oss, som formar de val eller vägar vi väljer att fortsätta gå, mot nya meningar och mål.

Brita Huggert
britahuggert [at] gmail.com
0730-717211

Brita_Huggert-Night_Light_3-1p.jpgLadda ner
Brita_Huggert-Night_Light_3-2p.jpgLadda ner
Brita_Huggert-Night_Light_3-3p.jpgLadda ner