Annie Johansson

Studenter

Annie Johansson

Textilkonst grundnivå
1AnnieJohansson_JagVetEnVra_hela_w.jpg
2AnnieJohansson_JagVetEnVra_close_w.jpg
3AnnieJohansson_JagVetEnVra_platten_w.jpg

Jag vet en vrå

Har riten en djupare mening, ett arv vi bär med oss och känner ett undermedvetet behov av? Kan riten ge oss tröst? Vad har riten för betydelse för oss?
I mitt examensarbete har jag undersökt hur vi genom riten reflekterar och knyter an till erfarenheten av att vara människa. Jag har tittat på om riten finns i vår vardag, utan att vi ser den. Kan de olika upprepande och igenkännande handlingar i ett hem ge oss den trygghet som en rit kan ge? Riten kännetecknas genom kontinuitet, igenkänning, tillhörighet och tröst. Något som jag tycker kan finnas i vardagens handlingar. Men dessa ord kännetecknar också ett textilt hantverk. Kanske kan en konstnärlig process och ett hantverk vara en rit i sig. När blir en handling en rit?

Med inspiration och avstamp utifrån vardagen, hemmet och riten har jag arbetat mig fram till en installation bestående av en inklädd säng vars sängbotten är en varp. Där ett täcke likt en kropp vilar tungt.
I processen och görandet av sängen förde jag med hjälp av mina stygn ett samtal med sängen och rummet. Handens närvaro i skapandet var viktigt. Genom en
rituell handling kan man skapa ting, eller kanske konstverk.
Ritens kännetecken; kontinuitet, igenkänning, tillhörighet och tröst blev en stor del av mitt arbete. I handsömnaden finns kontinuiteten. Handsömnad i sig är en igenkänning till textil vilket vi alla har en relation till, trösten finns i själva skapandet och att jobba i textil ger mig en känsla av tillhörighet. Jag kände hur jag på sätt och vis genomförde och skapade min egen ritual.

Annie Johansson
annie.birgitta.johansson [at] gmail.com

 

1AnnieJohansson_JagVetEnVra_hela_p.jpgLadda ner
2AnnieJohansson_JagVetEnVra_close_p.jpgLadda ner
3AnnieJohansson_JagVetEnVra_platten_p.jpgLadda ner