Anna Lönneborg

Studenter

Anna Lönneborg

Keramikkonst grundnivå
Anna_Lonneborg_bild1w.jpg
Anna_Lonneborg_bild2w.jpg

Det självklara, det frånvarande och det ständigt återkommande.

Det självklara, det frånvarande och det ständigt återkommande. Det är tre uttryck som är viktiga i mitt examensarbete. Arbetet handlar om de självklara föremål som vi omger oss med, de vardagliga tingen, som vi plockar upp ur lådorna och skåpen, använder, och lägger tillbaka igen. Jag har inriktat mig på de föremål som ingår i måltiden, en av vardagens många och ständigt återkommande rutiner. I mitt arbete riktas fokus mot dessa föremål, men inte mot föremålen i sig, utan mot det kringliggande; tomrummen som tar vid där objekten slutar. Inom dessa ramar har arbetet varit en lång upptäcktsfärd och kreativ undersökning.

Mitt examensarbete har varit en processinriktad och idébaserad undersökning inom de ramar som beskrivs ovan. Projektet har varit helt konstnärligt och ingen hänsyn tagits till funktion och användbarhet. I projektet har jag använt ett relativt outforskat material. Alla föremål är gjutna av en blandning av gips och kaolin som sedan bränts. Materialets egenskaper och speciella uttryck har uppdagats under arbetet. Dessa upptäckter har utvecklat och drivit projektet framåt. 

Anna Lönneborg
anna [at] fripost.org
tel: 0735-69 80 73

Anna_Lonneborg_bild1p.jpgLadda ner
Anna_Lonneborg_bild2p.jpgLadda ner