Rasmus Lindell

Studenter

Rasmus Lindell

Design grundnivå
rasmus_lindell_w.jpg

Vi-skogen

<p> – Informationsmaterial </p>

Ett projekt i samarbete med Vi-skogen, en svensk organisation som arbetar tillsammans med bönder runt Victoriasjön och förbättrar deras jordbruk genom agroforestry och mikrofinans. Agroforestry är en odlingsteknik som integrerar träd i jordbruket för att ge högre produktivitet. Träd som planteras på åkrar ger marken näring, förhindrar erosion, tillför en mängd nya produkter mm. Projektet baseras på grundlig research och omfattar en fältstudie i Kenya och Tanzania. Resultatet är en trycksak vars huvudsakliga ändamål är att förmedla information till bönder i Östafrika om ett bärkraftigt jordbruk.

 

rasmus_lindell_p.jpgLadda ner