JohannaTham

Studenter

JohannaTham

Design grundnivå
johannatham_foto1_johannatham_w.jpg
johannatham_foto2_johannatham_w.jpg

ELVEEL

<p>  Gra?sk pro?l till klädmärke </p>

Det är lite som att lära känna en person, då det första man ser är denkontrollerade ytan, det är först när man öppnar upp man når det dolda,det mer utlevande.

I mitt projekt har jag samarbetat med Linda Larsson från Borås textilhögskola. Målet var att ta fram en identitet till hennes märke Elveel för att bygga en gra?sk pro?l på. Syftet var att den gra?ska pro?len skulle fungera som en förlängning av klädernas estetik. Jag ville utforska om man genom olika viktekniker och snitt i till exempel etiketter och förpackningar kunde spegla detaljer i klädernas uttryck. Men också hur olika formelement kan re?ektera berättelsen bakom kläderna. In-och utsidor, asymmetri och fasetterade ytor kom att bli de formelement som tolkar bakomliggande teman.

Johanna Tham
johanna.m.tham [at] gmail.com
0736803766

johannatham_foto1_johannatham_p.jpgLadda ner
johannatham_foto2_johannatham_p.jpgLadda ner