Ida Liffner

Studenter

Ida Liffner

Design grundnivå
Ida_Elisabet_Liffner_1_w.jpg
Ida_Elisabet_Liffner_2_w.jpg
Ida_Elisabet_Liffner_3_w.jpg

A World of illustration.

A world of illustration handlar om att tänja och undersöka gränserna för vad som kan rymmas inom begreppet illustration. De tankar och frågeställningar som växt fram har applicerats på illustrationerna till historien A blue, blue sky. Istället för att vara illustrationens konventionella tekniker och metoder trogen, så har illustrationerna tagit en tredimensionell och rumslig form. Den valda scenen för illustrationerna har varit ritualerna och situationerna runt en middags uppdukning. Förutom de fysiska illustrationerna har behovet av att definiera begrepp och tankar resulterat i Det illustrativa manifestet. Det viktigaste elementet i projektet har varit den dialog som först omkring slutsatser och idéer; vad mer kan illustration vara och hur kan det användas. Hela projektet har dokumenterats i bloggform på idaliffner.blogspot.se.

Ida Elisabet Liffner
ida.elisabet [at] gmail.com
tel. 0736-722315
idaliffner.blogspot.se

Ida_Elisabet_Liffner_1_p.jpgLadda ner
Ida_Elisabet_Liffner_2_p.jpgLadda ner
Ida_Elisabet_Liffner_3_p.jpgLadda ner