Hanna Olwer

Studenter

Hanna Olwer

Design grundnivå
hannaholwer_illustrationer_w.jpg
hannaholwer_monster_w.jpg
hannaholwer_narbild_w.jpg

LÅT DET LYSA

<p> Ett utforskande projekt mellan bild, ljus och yta. </p>

Målet var att undersöka bildens gränser och kapacitet som uttrycksmedel. Genom att experimentera med färger som syns i olika typer av ljus kunde jag få två bilder att samspela på en och samma yta utan att synas tillsammans. Genom att använda mig av kontraster mellan bilderna ville jag förstärka de olikheter som redan fanns mellan den ljusa och mörka ytan. Det resulterade i en serie affischer där en bild uppstår inuti bilden som uttrycker en ny känsla och idé.

The goal was to explore the image boundaries and capacity for expression. By experimenting with colors that appear in different types of light, I could get two images to interact on the same surface but without being seen together. By using contrast between the images I wanted to reinforce the differences that already existed between the bright and dark surface. This resulted in a series of posters in which a picture emerged inside the picture which express a whole new feeling and idea.


Hannah Olwer
hannah.olwer [at] gmail.com
+46(0)702060400

hannaholwer_illustrationer_p.jpgLadda ner
hannaholwer_monster_p.jpgLadda ner
hannaholwer_narbild_p.jpgLadda ner