Edvin Thungren

Studenter

Edvin Thungren

Design grundnivå
EdvinThungren_1_w.jpg
EdvinThungren_2_w.jpg

THE AMPERSAND

THE AMPERSAND
En publikation om tecknet ampersand (&).

En bok om &, även känd som och-tecken, et-tecken eller ampersand.
Och-tecknet är ett intressant fenomen. Det är ett tecken jämngammalt med Jesus, det har följt med den västerländska skriften i så hög grad att det går att tidsbestämma text utifrån dess utformning och ändå fascinerar och inspirerar det formgivare än idag.
Den här boken behandlar dess ursprung, utveckling och användningsområden. Den innehåller utöver fakta bland annat: intervjuer med branchfolk, en ordbok över alternativa namn, ett uppslagsverk av typsnitt och exempel av både egna och andras ampersandtecken.
Det är ett både forskande såväl som formexperimenterande arbete.

THE AMPERSAND
A publication about the ampersand sign (&).

A book about &, also known as the ampersand, its origin, evolution and use.
The and-glyph is a curious phenomenon. It's a glyph as old as Jesus Christ, its shapes has such strong bonds to the changes of western typography that you can determine the age of some texts just by studying the shapes of it and yet it still fascinates and inspires designers of today.
This publication contains amongst other things interviews, a thesaurus of alternative names, type examples and shows some of my own typography.
Its a work of both about research as well as book design experimentation

Edvin Thungren
Edvin [at] Thungren.se
+46 733 843 044
www.thungren.se

EdvinThungren_1_p.jpgLadda ner
EdvinThungren_2_p.jpgLadda ner
EdvinThungren_Rapport.pdfLadda ner