Sara Roxana Melvinson

Studenter

Sara Roxana Melvinson

Design Master level
SaraRoxanaMelvinson_ProductlineVIVID_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg
SaraRoxanaMelvinson_RememberMe_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg
SaraRoxanaMelvinson_RememberMe2_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg
SaraRoxanaMelvinson_SpoilMe_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg
SaraRoxanaMelvinson_StickWithMe_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg
SaraRoxanaMelvinson_TrustMe_PhotoSuthipaKamyam_w.jpg

VIVID

VIVID

A product line consisting of
table: Remember me
podium: Trust me
jewelry tree: Spoil Me
and clothes hanger: Stick With Me

The idea is that the customer buy only a part of a product, and then they can go out into the woods to find remaining parts such as moss, leaves, flowers and sticks.

The products main function is to engage the users and encourage creativity to make the product personally.
My hope is that this creates a value that allows the user chooses to nurture and repair the product rather than throw it away and buy a new one.
VIVID forces you to care about both the materials, aesthetics and function.

 


VIVID

En produktkollektion bestående av
bordet: Remember me
pallen: Trust me
smyckesträdet: Spoil me
och klädhängaren: Stick with me

Tanken är att kunden bara köper en del av en produkt, och sedan får man själv gå ut i skogen och hämta resterande delar som tillexempel mossa, löv, blommor och pinnar.

Produktens främsta funktion är att engagera användaren och uppmuntra till kreativitet för att göra produkten personlig.
Min förhoppning är att på så sett skapa ett värde som gör att användaren väljer att vårda och förnya sin produkt istället för att slänga och köpa nytt.
När man köper VIVID tvingas man att bry sig om både material, estetik och funktion.

Namn: Sara Roxana Melvinson
Mejl: sara_melvinson [at] hotmail.com
Mobil: 0702072961
Hemsidan: www.sararoxanadesign.se

Foto:  Suthipa Kamyam

 

SaraRoxanaMelvinson_ProductlineVIVID_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner
SaraRoxanaMelvinson_RememberMe_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner
SaraRoxanaMelvinson_RememberMe2_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner
SaraRoxanaMelvinson_SpoilMe_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner
SaraRoxanaMelvinson_StickWithMe_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner
SaraRoxanaMelvinson_TrustMe_PhotoSuthipaKamyam_p.jpgLadda ner