Niclas Andersson

Studenter

Niclas Andersson

Design Master level
NiclasAndersson_HailPerret_w.jpg
NiclasAndersson_HailPerret_ 1w.jpg
NiclasAndersson_HailPerret_ 2w.jpg
NiclasAndersson_HailPerret_ 3w.jpg

Hail Perret

Hail Perret is a celebration to the act of manual labor and the art of craftsmanship. The purpose of the project is to create the will to slow down one specific situation in our everyday life, the act of shaving, and create a space for the user to take some time for him, both mentally and physically. By working with a cohesive solution for all the parts involved in a traditional shave and presenting it in a practical case, the goal was to enhance the act of shaving into the art of shaving.

I have created a contemplating moment for the user as well as a sense of pride in mastering the art of a traditional shave. This project is not about having the money to get a traditional shave, it’s about having the will to learn and master it. 

 

Hail Perret är en hyllning till det manuella arbetet och konsten att bemästra ett hantverk. Syftet med projektet är att skapa en vilja att sakta ner en särskild situation i vår vardag, rakningen, och skapa möjligheten för användaren att ta tid för sig själv, både mentalt och fysiskt. Genom att arbeta med en sammanhängande lösning för alla delar som ingår i en traditionell rakning och presentera den i en praktisk förpackning var målet att förhöja sysslan att raka sig till konsten att raka sig.

Jag har skapat ett utrymme för kontemplation hos användaren samt en känsla av stolthet i att bemästra konsten av en traditionell rakning. Detta projekt handlar inte om att ha ekonomin för att få en traditionell rakning, det handlar om att ha viljan att lära sig och behärska den.

 

Niclas Andersson
hello [at] niclasandersson.se
+46(0)70 – 292 00 81
http://www.niclasandersson.se

 

NiclasAndersson_HailPerret_p.jpgLadda ner
NiclasAndersson_HailPerret_ 1p.jpgLadda ner
NiclasAndersson_HailPerret_ 2p.jpgLadda ner
NiclasAndersson_HailPerret_ 3p.jpgLadda ner