Magnus Eidehall

Studenter

Magnus Eidehall

Design Master level
detaljer_magnuseidehall_w.jpg
plow_row_magnuseidehall_w.jpg
result_magnuseidehall_w.jpg

Indoor cultivation

This project examines the role of horticulture in an urban society. In
a broader perspective the project deals with our relationship to food
in a world of increasing demand and shrinking resources. The result is an indoor hydroponic garden that origin from the shapes and user
rituals of outdoor cultivation. The system is designed to function
both as tablewear and as a larger indoor garden. The balance between recreation and production is an important part of the result. 

Detta projekt undersöker trädgårdsodlingens roll i ett urbaniserat
samhälle med minskad tillgång på odlingsytor utomhus. I ett större
perspektiv handlar projektet om människans förhållande till mat i en värld med ökande efterfrågan och krympande resurser. Projektet har resulterat i ett hydroponiskt odlingssystem  för inomhusbruk. Form och användarritualer är sprungna ur utomhusodlingens uppbyggnad av rader som planteras och skördas efterhand. Formens enkelhet syftar till att fungera i ett brett spann – både som bordsdekoration och som del i ett större odlingssystem. Utbyggbarheten och balansen mellan recreation och produktion är viktiga

 

detaljer_magnuseidehall_p.jpgLadda ner
plow_row_magnuseidehall_p.jpgLadda ner
result_magnuseidehall_p.jpgLadda ner