Hanna Af Ekström

Studenter

Hanna Af Ekström

Design Master level
HannaafEkstrom_photo_williamOlebring_nr1_w.jpg
hannaafekstrom_photo_williamOlebring_nr3ring_w.jpg
hannaafekstrom_photo_williamolebring_w.jpg

The Secret Fashion Council

<p> –  Project No 1 </p>

The Secret Fashion Council blends spirituality with fashion, art and design. This jewellery collection shows the connections between parapsychology and quantum physics, based on the study of matter and energy, that everything in the universe is built of vibrations. Many believe psychics have the ability to sense this. By using the skills of a psychic, the Secret Fashion Council invites the wearer to have the jewellery ”read” and evaluated in a most special way, tracing the wearer’s spiritual past, present and future. The aim of the jewellery collection is to initiate the wearer into previously unexplored spiritual fields. Hopefully, this will broaden the consumer’s understanding of objects as not lifeless, buyable items, but as something that contains a little bit of you, me and everything. 

 

The Secret Fashion Council förenar spiritualitet med mode, konst och design. Den här smyckeskollektionen påvisar sambanden mellan parapsykologi och kvantfysik, baserat på forskning om materia och energi. Enligt kvantfysiken är allt i universum uppbyggt av vibrationer och många tror att mediala människor har förmågan att känna av dessa. Genom att använda metafysiska färdigheter från ett medium, erbjuder The Secret Fashion Councils smyckeskollektion att få sitt smycke "avläst" och utvärderat på ett mycket speciellt sätt, där mediet siar om bärarens andliga förflutna, nutid och framtid. Syftet med kollektionen är att initiera bäraren till tidigare outforskade andliga områden. Förhoppningarna är att detta kommer vidga konsumentens förståelse om att föremål inte bara är köpbara livlösa ting, utan något som innehåller lite av dig, mig och allt.

 

The Secret Fashion Council – Project No 1
www.hannaafekstrom.com
www.thesecretfashioncouncil.com
hanna.af.ekstrom [at] gmail.com
tel: +46 (0) 736 22 11 48

 

 

HannaafEkstrom_photo_williamOlebring_nr1_p.jpgLadda ner
hannaafekstrom_photo_williamOlebring_nr3ring_p.jpgLadda ner
hannaafekstrom_photo_williamolebring_p.jpgLadda ner