Frida Jacobsson

Studenter

Frida Jacobsson

Design Master level
FridaJacobsson_press_2010_1w.jpg
FridaJacobsson_press_2010_2w.jpg
FridaJacobsson_press_2010_3w.jpg

Tvådimensionella Rum

We are always surrounded by space, not just only in a room with four walls, but also when we are outdoors. Constantly we move in a flow of space that changes whenever we move. Unaware we are affected by this threedimensional surrounding of ours, and it reacts with our perception. Many times, we choose to translate it into something two-dimensional, for example when we take a photo, recording a movie or framing a view with a window. It helps us to catch a moment, a piece of reality and restore it in our own way.
In this project I’ve chosen to explore this process, to interpret and create my own theories about this translation from space to a two-dimensional surface. I have explored the relation between two and three-dimension and looked closer into scale, perspective and perception. 

Rumslighet är något vi ständigt omger oss med vare sig vi befinner oss i ett rum med fyra väggar eller utomhus. Vi rör oss hela tiden i ett flöde av rymd som förändras i samband med att vi förflyttar oss. Omedvetet tar vi in och tolkar denna tredimensionella värld, som reagerar med vår perception. Många gånger översätter vi den till något tvådimensionellt, som till exempel när vi tar ett fotografi, filmar eller ramar in en vy med ett fönster. Det hjälper oss att fånga ett ögonblick, en bit av verkligheten och ta vara på den, ge den ett andra liv.
I detta projekt har jag valt att undersöka denna process, tolka och skapa egna teorier kring vad som egentligen händer i översättningen från rum till en tvådimensionell yta. Jag har undersökt relationen mellan två- och tredimension och tittat närmare på skala, perspektiv och perception.

FridaJacobsson_press_2010_1p.jpgLadda ner
FridaJacobsson_press_2010_2p.jpgLadda ner
FridaJacobsson_press_2010_3p.jpgLadda ner