David Qvick

Studenter

David Qvick

Design Master level
DavidQvick_DV01_profil_01_JohnWennerberg_w.jpg
DavidQvick_DV01_Styre_02_JohnWennerberg_w.jpg
DavidQvick_DV01_Paket_03_ JohnWennerberg_w.jpg
DavidQvick_DV01_profil2_04_JohnWennerberg_w.jpg

DV01

DV01 is a bicycle concept aimed towards a contemporary target group, that considers the bicycle to be both a convenient means of transportation and a product with a high aesthetical value. A bicycle is for many people something that you attach to your own personal style, were not only the bicycles function but also its appearance plays a crucial role. It is also a product that consists of many different components and parts, which all affect the overall impression. The focus of the project has therefore been about finding a balance in the design. When form and function interact in a successful symbiosis, the result is often that the product may last longer and are more loved by its users.DV01 är ett cykelkoncept riktat åt en samtida målgrupp som betraktar cykeln både som ett smidigt transportmedel samt en produkt med högt estetiskt värde. En cykel är för många något man knyter till sin personliga stil, där inte bara cykelns funktion utan även dess utseende spelar en avgörande roll. Det är även är en produkt som består av många olika komponenter och delar som alla påverkar helhetsintrycket i designen. Fokus i projektet har därför handlat om att hitta en balans i formgivningen. När form och funktion samspelar i en lyckad symbios, blir resultatet ofta att produkten får en längre livslängd och blir desto mer älskad av dess användare.


David Qvick
contact [at] davidqvick.com
+46 737 68 70 52
www.davidqvick.com

Foto: John Wennerberg

DavidQvick_DV01_profil_01_JohnWennerberg_p.jpgLadda ner
DavidQvick_DV01_Styre_02_JohnWennerberg_p.jpgLadda ner
DavidQvick_DV01_Paket_03_ JohnWennerberg_p.jpgLadda ner
DavidQvick_DV01_profil2_04_JohnWennerberg_p.jpgLadda ner